Žádost o zpracování osobních údajů Data Processing Request

First Name

Date of stay

Last Name

Phone

Tento formulář slouží k uplatnění Vašich práv podle Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně dat fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) dále jen "GDPR". Vyplněním formulářem a jeho odesláním nás můžete požádat o: This form is used for exercising your rights pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), (hereinafter referred to as the “GDPR”). By filing it in and sending it you are asking for:

Date of birthNázev zařízení: Uranium Overseas s.r.o. Odpovědný vedoucí: Petra Čechová Ulice: Anglická 358/4 Město: Mariánské Lázně Telefon:+420 603 244 194 E-mail: sant.georg@telecom.cz IČO: 01849654 Facility Name: Uranium Overseas s.r.o. Accountable manager: Petra Čechová Street: Anglická 358/4 Town: Mariánské Lázně Phone:+420 603 244 194 E-mail: sant.georg@telecom.cz Ident. number: 01849654

Message